นางญาณิฐา  ออธนศิริพงศ์

พัฒนาการอำเภอสูงเม่น

นางอดิศร พรหมอยู่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางดวงมณี นวลจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเหล่าและตำบลสูงเม่น

นางละมัย จักรบุตร

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพระหลวงและตำบลน้ำชำ


นางชนากาณต์ คำโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเวียงทองและตำบลบ้านปง

นางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสบสายและตำบลดอนมูล

นายอุเทน พุทธา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวฝายและตำบลบ้านกวาง

(Visited 909 times, 1 visits today)