สถานีตำรวจอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน ( ระยะที่ 2)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น สนับสนุนให้ส่วนราชการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผนปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ในพื้นที่บริเวณสถานที่ราชการ โดยสถานีตำรวจอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรม

📸ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน📷
#🌻เมืองแพร่ เมืองงาม🌻

(Visited 5 times, 1 visits today)