ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ ห้องประชุมชมรมพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564

🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม 🌻

(Visited 7 times, 1 visits today)