จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางอดิศร พรหมอยู่ และนางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผู้นำตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม 🌻

(Visited 2 times, 1 visits today)