ประชุมประจำเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ประชุมประจำเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เพื่อชี้แจงข้อราชการ แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจประจำเดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแพร่และอำเภอสูงเม่น ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นได้รับทราบและถือปฎิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น

🎥ทีมข่าว สพอ.สูงเม่น//สพจ.แพร่ รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม 🌻

(Visited 4 times, 1 visits today)