วางหรีดเคารพศพเเม่ใหญ่ซ้อย ภูเขา

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.
นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น วางหรีดเคารพศพเเม่ใหญ่ซ้อย ภูเขา มารดาของนางอำไพ เพลิดเพลิน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเละผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหัวฝาย ณ บ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
📸📣ทีมงานสารสนเทศฯ //สพอ. สูงเม่น//รายงาน📣📸

(Visited 7 times, 1 visits today)