ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดเเพร่ เเละงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดเเพร่ เเละงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดเเพร่
📸📣ทีมงานสารสนเทศฯ //สพอ. สูงเม่น//รายงาน📣📸

(Visited 6 times, 1 visits today)