ขอเเสดงความยินดีกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลร่องกาศ

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ขอเเสดงความยินดีกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลร่องกาศ ถูกสลากกาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนได้รับทองคำหนัก 1 บาท
📸📣สพอ.สูงเม่น // จ.แพร่ //รายงาน📣📸

(Visited 8 times, 1 visits today)