สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านจือแร หมู่ที่ 1 ตำบลริ​โก๋​ อำเภอสุไหงปาดี

วันอาทิตย์​ที่ 30 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแม่ค้า ตามโครงการ otop นวัตวิถี unit ที่ 51 บ้านตันหยง ณ ตลาดน้ำฝายสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมทีมเตรียมความพร้อมแกนนำกลุ่มสตรีเรื่องอาหารออกบูธในงานฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ ครบรอบ 81 ปี

วันที่ 30 ธค. 61 นางสาวนิพัทธา  รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านดอเฮะ หมู่ที่ 3 ตำบลริ​โก๋​ อำเภอสุไหงปาดี

วันเสาร์​ที่ 29 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลริ​โก๋​ อำเภอสุไหงปาดี

วันศุกร์​ที่ 28 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ณ จุดตรวจสี่แยก โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 2) กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 หมู่บ้าน(240 คน)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ พัฒนากร ร่วมพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนประพฤติกรรมของศูนย์เปลี่ยนประพฤติกรรมอำเภอสุไหงปาดี

วันพุธ ที่ 26 ธ.ค.61 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ