ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด(Big cleaning Day) พัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน(ศูนย์ฯ OTOP)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง : ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning Day) พัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน (ศูนย์ฯ OTOP) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP และเครือข่ายสตรีอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning Day) พัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน (ศูนย์ฯ OTOP) เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน (ศูนย์ฯ OTOP) ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

(Visited 11 times, 1 visits today)