“พช.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ดำเนินการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

“พช.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ดำเนินการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยนางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาวซาลวาณี และเถาะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ดำเนินการประชุม”การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้เป็นจริงและสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ม.3,2,5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 15 times, 1 visits today)