พช.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ดำเนินการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตำบลสุไหงปาดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรื่อง : พช.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ดำเนินการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน วันที่ 17 ธันวาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนางสาวทิพสุวรรณ วิณะ ผู้ประสานงานตำบลสุไหงปาดี และนักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการประชุม “การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” โดยมีทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลสุไหงปาดี(ตามคำสั่ง) เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้เป็นจริงและสอดคล้องกับโครงการฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 13 times, 1 visits today)