การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำบลปะลุรู)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรม​เคารพ​ธงชาติ​และร้องเพลงชาติ​ เนื่อง​ในวัน​พระราช​ทาน​ธงชาติ​ไทย​ ๒๘​ กันยายน ​ของ​ทุกปี​ (Thai​ National Flag Day)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ