การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุไหงปาดี ครั้งที่ 4/2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 กันยายน 2564
นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุไหงปาดี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี และนางสาวฮัซซานี เตะ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับอำเภอที่ผ่านมา เพื่อให้การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสิทธิภาพในทิศทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมแหวนเพชร ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)