การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16-17 กันยายน 2564

นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายนายนราดล ภัทราธิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกูวา และเยาวชนบ้านกูวา หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ตามโครงการขยายผลกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่ชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

(Visited 4 times, 1 visits today)