การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 กันยายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายเจ้าหนาที่พัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ได้ปฎิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ทางราชการกำหนด
(Visited 5 times, 1 visits today)