การประชุมการจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 15 ก.ย.2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วยครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (โคก หนอง นาโมเดล)/กลุ่มอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/สมาชิกกองทุนชุมชน และ คณะทำงาน ศอช.ต. (ด้านการจัดทำแผนตำบล) เข้าร่วมการประชุมการจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่โครงการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงานประเมินผลส่วนกลางและกลุ่มงานจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินฯ ดังกล่าว ทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 5 times, 1 visits today)