การดำเนินการรับพันธุ์ไม้ เพื่อมอบให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนราดล ภัทราธิกุล, อาสาพัฒนาชุมชน, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการรับพันธุ์ไม้ เพื่อมอบให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำปี 2564 และครัวเรือนต้นแบบปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 900 ต้น ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)