ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของครัวเรือนเป้าหมาย ณ ม.4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 26 ส.ค. 64 นางจ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และหารือพร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงานในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งติดตามการดำเนินงาน TPMAP ในพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 26 ส.ค. 64 นางจ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤห [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ร่วมถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์การขับเคลื่อนตำบลนำร่องโครงการตำบลมั่นคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

“พช. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมนำเสนอพื้นที่นำร่ [...]

อ่านต่อ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี (รอบแรก)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ประชุมหารือการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤห [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ บ่อปลาชายทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤห [...]

อ่านต่อ