กิจกรรมการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ณ อ่างเก็บน้ำโคกยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 5 times, 1 visits today)