ลงพื้นที่มอบพันธ์ไก่ไข่จำนวน 210 ตัว อาหาร 6 กระสอบ สำหรับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ แก่สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าหวาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย นางสาวทิพสุวรรณ วิณะ ผู้ประสานงานตำบลสุไหงปาดี ลงพื้นที่มอบพันธ์ไก่ไข่ จำนวน 210 ตัว อาหาร 6 กระสอบสำหรับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ แก่สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)