ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน mobile clinic

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน ร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแผนการติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน mobile clinic สร้างสุชกองทุนชุมชนของทีม move for fun อำเภอ​สุไหงปาดี​ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)