ลงพื้น​ที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค​โรนา-19

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบ ข่าวสาร อาหารแห้งให้กับครัวเรือนที่ได้รับ​ผลกระทบ​จากการกักตัว วันที่​ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา​ 09.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี​ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง นายใหญ่ดี ดือราแม กำนันตำบลโต๊ะเด็ง นางสาวซาลวาณี และเถาะ พัฒนากรประจำตำบลโต๊ะเด็ง ผู้ช่วยกำนัน และบัณฑิตอาสา ลงพื้น​ที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค​โรนา-19 ทั้งหมดจำนวน 21 ครัวเรือน ณ บ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 5 times, 1 visits today)