กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างรั้วรอบๆ แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” และสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาดิจิทอล (นพร.) ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างรั้วรอบๆแปลงโคกหนอง นา และสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ณ แปลงโคก หนอง นา โมเดล ของ นางสาวฮายาตี สือแม บ้านละหาน หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุรู อำเภอ​สุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 14 times, 1 visits today)