ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มสัมมาชีพบ้านควน ดำเนินกิจกรรมผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มสัมมาชีพบ้านควน ดำเนินกิจกรรมผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ณ บ้านควน หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)