ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ในโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหนาที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ในโครงการโคก หนอง นา โมเดล เนื่องด้วยผลกระทบจากฝนที่ตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมแปลงเพราะระบายน้ำฝนไม่ทัน จึงเร่งดำเนินการให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ ณ พื้นที่เจ้าของแปลง นายสุกรี ยาคอ หมู่ที่ 4 บ้านสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 9 times, 1 visits today)