กิจกรรมการปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบพันธ์ไก่ไข่จำนวน 210 ตัว อาหาร 6 กระสอบ สำหรับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ แก่สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าหวาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ในระบบ TPMAP

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้น​ที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค​โรนา-19

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมมอ [...]

อ่านต่อ