ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มิถุนายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมาย นายนราดล ภัทราธิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสายะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 16 times, 1 visits today)