ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ตำบลริโก๋)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ (ทีมที่ 2) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)