ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ต.กาวะและต.สากอ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ (ทีม ที่1) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลกาวะ และตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 13 times, 1 visits today)