การพัฒนาและทำความสะอาด(Big Cleaning Day) มัสยิดกามาลียะห์ อิสลามมียะห์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มิถุนายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำภอสุไหงปาดี ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี ผล.ร้อย 4802 พัฒนากร, อสพ., นพร., ผู้นำ อช., ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลปะลุรู และพี่น้องบ้านปะลุรู ร่วมพัฒนาทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ได้มีการพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ภายในมัสยิดและบริเวณมัสยิด และปลูกผักสวนครัว เป็น จำนวน 44 ต้น(ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว เพื่อนำไปเพาะและแบ่งปันแก่เพื่อบ้านต่อไป ณ มัสยิดกามาลียะห์ อิสลามมียะห์ ม.3 ม.5 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 72 times, 1 visits today)