กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกพืชผักอายุยืน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 (บ้านไอบาตู)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี บูรณาการร่วมกับ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักอายุยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ แปลงของนายสะอูดี มูหามะ รหัสแปลง 202 ม.4 บ้านไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 25 times, 1 visits today)