กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดทำรั้ว และปลูกพืชผักอายุยืน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 (บ้านตาเซะเหนือ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มิถุนายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี บูรณาการร่วมกับ ร.อ. สมจิตต์ สุวรรณชาตรี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4802 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี นายบือราเฮง ยูโซะ ผู้ใหญ่บ้านตาเซะเหนือ กลุ่มเยาวชนตาเซะเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดทำรั้ว และปลูกพืชผักอายุยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ แปลงของนายตายูดิง ดอเลาะห์ รหัสแปลง 210 ม.5 บ้านตาเซะเหนือ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 59 times, 1 visits today)