กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมแปลงเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลปะลุรู

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  วันที่ 7 มิถุนายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา  พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี  มอบหมายให้ นายภาคิน อาลีมิง  พัฒนากรพร้อม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลปะลุรู ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกันนี้ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์และเตรียมแจกจ่ายต่อไป ณ แปลงเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลปะลุรู ม.7 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 43 times, 1 visits today)