กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยง และการทำแซนวิชปลา (อาหารปลาในบ่อเลี้ยง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี บูรณาการกับประมงอำเภอ และทีมงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีการปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยง และการทำแซนวิชปลา (อาหารปลาในบ่อเลี้ยง) เพื่อนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไป ณ พื้นที่สาธิต แปลงโคก หนอง นา โมเดล ม.10 บ้านตันหยง ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 79 times, 1 visits today)