ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกพืชผักอายุยืน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 (บ้านไอบาตู)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดทำรั้ว และปลูกพืชผักอายุยืน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 (บ้านตาเซะเหนือ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยง และการทำแซนวิชปลา (อาหารปลาในบ่อเลี้ยง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  วันที [...]

อ่านต่อ