เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาให้แก่ทีมงานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมประมงอำเภอสุไหงปาดี ร่วมเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาให้แก่ทีมงานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นจุดเรียนรู้อีก1 จุดในกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตำบลปะลุรู ณ บ้านนปอเนาะ ม.7 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 9 times, 1 visits today)