เข้าร่วมประเมินมัสยิดพร้อมคณะทำงาน ทีมโควิด-19 ระดับตำบล โดยมีมัสยิดประจำหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง 6 หมู่บ้านในตำบลกาวะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมาย นายนราดล ภัทราธิกุล พัฒนากรประจำตำบลกาวะ เข้าร่วมประเมินมัสยิดพร้อมคณะทำงาน ทีมโควิด-19 ระดับตำบล โดยมีมัสยิดประจำหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง 6 หมู่บ้านในตำบลกาวะ เพื่อประเมินความพร้อมในการละหมาดวันศุกร์ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ณ มัสยิดประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)