ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)