พบปะเจ้าของเเปลงโคกหนอง นา เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ในการดำเนินกิจกรรมในแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมประมงอำเภอสุไหงปาดี พบปะเจ้าของเเปลงโคกหนอง นา เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ในการดำเนินกิจกรรมในแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ทางประมงอำเภอฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดของปลาที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาตามความเหมาะสมในพื้นที่แปลง ณ บ้านโคกสยา ม.5 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)