ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนางสาวฮัซซานี เตะ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานสตรี และผู้แทนที่ยื่นเสนอโครงการฯ ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) จังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาในชุดคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด ซึ่งอำเภอสุไหงปาดีมีโครงการฯ เข้าร่วมพิจารณา จำนวน 5 โครงการ ผลการพิจารณาฯ ผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน (ห้องเล็ก) ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)