ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อม ผอ.กองช่าง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมวัดขนาดความกว้าง ความยาว ความลึกของฐานบ่อและคลองไส้ไก่ และวัดขนาดบ่อ จำนวน 2 บ่อ เพื่อให้ตรงตามแบบโครงการฯ ณ หมู่ที่ 5 บ้านตาเซะเหนือ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)