ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ขอรับทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษา ปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ร่วมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ขอรับทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดรักษา ปี 2564 จำนวน 1 ราย ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้ขอรับทุนดังกล่าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผ่านคุณสมบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)