ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพต. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด โดยมีการวัดขนาดบ่อที่ 1 ตามแบบก่อนการเริ่มขุด เพื่อให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 ของนายอานูวา กาเซ็ง รหัสแปลง 211 ณ หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)