ลงพื้นติดตามการเตรียมความพร้อมในการปรับสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำสุไหงปาดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพต. ลงพื้นติดตามการเตรียมความพร้อมในการปรับสภาพพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนต้นแบบ ขนาดพื้นที่ 1:2 ของนายอานูวา กาเซ็ง รหัสแปลง 211 บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)