ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(นพต.) และ นพร. ทั้งนี้ทีมกองช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านตันหยง หมู่ที่ 10 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 2 times, 1 visits today)