ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย อสพ. และนพต. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด โดยมีการวัดขนาดบ่อที่ 1 ตามแบบก่อนการเริ่มขุด เพื่อให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 2:3 ของนายแก้ว บุญให้ รหัสแปลง 209 ณ หมู่ที่ 6 บ้านควน และติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับพื้นที่ รหัสแปลง 208 ของนางมยุรี จันแดง หมู่ที่ 2 บ้านแซะ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)