ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษ [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมประเมินมัสยิดพร้อมคณะทำงาน ทีมโควิด-19 ระดับตำบล โดยมีมัสยิดประจำหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง 6 หมู่บ้านในตำบลกาวะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นางจาร [...]

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาให้แก่ทีมงานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

พบปะเจ้าของเเปลงโคกหนอง นา เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ในการดำเนินกิจกรรมในแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันอังคาร ที่ 25 พฤษภา [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันอังคาร ที่ 25 พฤษภา [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาค [...]

อ่านต่อ