ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มปักจักรตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกาวะ กลุ่มสตรีกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี  เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 [...]

อ่านต่อ