ลงพื้นที่ร่วมโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ [...]

อ่านต่อ